În cadrul Conferinței Anuale a Institutelor Confucius din întreaga lume, desfășurat la Kunming în perioada 10-11 decembrie, doamna director Dong Jingbo a susținut o lucrare referitoare la contribuția Institutului Confucius din cadrul Universității din București la inițierea și dezvoltarea unor proiecte de traducere a operelor literare chinezești în România. Lucrarea a suscitat un viu interes din partea celor prezenți.

Pin It on Pinterest

Share This