Alte activităţi

În afara cursurilor de limba chineză, Institutul Confucius din cadrul Universităţii Bucureşti este preocupat de promovarea limbii şi culturii chineze. În acest scop, sunt organizate expoziţii culturale, dezbateri pe diverse teme privind relaţiile de prietenie şi relaţiile culturale între cele două ţări, lansări de carte, conferinţe ştiinţifice, ateliere de lucru. Institutul oferă un cadru adecvat pentru realizarea unor asemenea evenimente, invitând, totodată, personalităţi şi specialişti din diverse domenii.

Sunt organizate, de asemenea, activităţi şi schimburi culturale cu celelalte Institute Confucius din ţară, dar şi din alte ţări din Europa Centrală şi Răsăriteană.

Pentru a fi incluşi în baza de date şi a primi informaţii referitoare la aceste activităţi, vă rugăm să vă adresaţi la una dintre adresele de e-mail ale institutului.