Despre

Institutul Confucius îşi concentrează activitatea pe promovarea limbii chineze prin activităţile didactice specifice, precum şi prin diverse activităţi culturale. Programele iniţiate urmăresc organizarea de cursuri atât pentru studenţii universităţii gazdă, cât şi pentru publicul larg. Întrucât solicitările pentru aceste cursuri sunt numeroase, Hanban oferă burse de masterat pe didactica limbii chineze pentru absolvenţii universităţii şi numeroase burse de studiu, menite să conducă spre specializarea unor profesori care să predea limba chineză în cadrul Institutelor Confucius.

În general, se acordă o atenţie deosebită în primul rând învăţării limbii chineze şi de aceea Hanban a oferit un fond de inaugurare, a făcut donaţii de carte şi aparatură modernă, performantă, care constituie o bază logistică esenţială pentru învăţarea limbii în condiţii cât mai bune.

De asemenea, Institutul Confucius are ca obiectiv promovarea culturii chineze prin variate activităţi culturale, cu scopul de a atrage un public cât mai larg, de a stârni interesul pentru cunoaşterea acestei civilizaţii. Dat fiind faptul că la Universitatea Bucureşti există o catedră de limba chineză cu o îndelungată experienţă de predare a limbii chineze, dar şi cu o activitate intensă în sfera cercetării, acest Institut Confucius urmăreşte, pe lângă activităţile didactice, şi dezvoltarea unor proiecte de cercetare comune. Şcoala de sinologie românească, formată la Universitatea Bucureşti, de-a lungul câtorva decenii, poate oferi un sprijin competent în sensul desfăşurării studiului ştiinţific într-un cadru mai larg, sub îndrumarea unor specialişti reputaţi în domeniul cercetării limbii şi culturii chineze.
Datorită acestor aspecte, Institutul Confucius va reprezenta o platformă pentru dezvoltarea relaţiilor culturale româno-chineze, pentru promovarea predării limbii chineze, prin cursuri destinate publicului larg, precum şi pentru sprijinirea proiectelor de cercetare şi organizarea de manifestări ştiinţifice.

Cooperarea în sfera sinologiei constituie o preocupare importantă, ceea ce  implică proiecte comune în privinţa traducerii operelor fundamentale ale culturii chineze şi elaborării de materiale didactice.

Totodată, dat fiind profilul universităţii partenere, Institutul Confucius are ca obiectiv important întărirea colaborării dintre facultăţile de drept ale celor două universităţi prin iniţierea unor proiecte ce vizează domeniul juridic. Această colaborare va implica, într-o primă etapă, realizarea unor conferinţe, precum şi a unor traduceri din legislaţia celor două ţări.

•    Profesori calificaţi

Profesorii care predau la Institutul Confucius din Bucureşti sunt vorbitori nativi,  cu specializare în domeniul predării limbii chineze la străini, precum şi profesori români care au o vastă experienţă la catedră. Toţi profesorii utilizează cele mai moderne metode de predare, folosindu-se de materiale didactice adecvate şi aparatură modernă, necesară pentru un proces didactic eficient. Profesorii beneficiază periodic de stagii de pregătire care contribuie la perfecţionarea strategiilor didactice şi adaptarea lor la cerinţele de învăţare ale cursanţilor.

•    Biblioteca

Institutul Confucius dispune de o bibliotecă înzestrată cu un număr mare de materiale didactice publicate atât în China cât şi în România, dicţionare de toate tipurile, cărţi şi publicaţii despre cultura şi civilizaţia chineză. De asemenea, există în dotarea bibliotecii lucrări ale sinologilor români, precum şi traduceri în limbi de circulaţie internaţională a operelor marilor scriitori chinezi.
Materialele se pot consulta în bibliotecă zilnic, de luni până vineri, între orele 10:00 şi 18:00.

•     Examene HSK

Institutul Confucius organizează, împreună cu Catedra de limba chineză a Universităţii Bucureşti, examene pentru testarea cunoştinţelor de limba chineză (nivelurile 1 – 6), omologate de către Hanban – Sediul General al Institutelor Confucius din China, care eliberează certificatele recunoscute la nivel internaţional. În vederea obţinerii unor rezultate cât mai bune, Institutul Confucius oferă cursuri de pregătire pentru susţinerea acestor examene, sub îndrumarea unor profesori specializaţi în China pentru un asemenea tip de testare.

•    Alte activităţi

În afara cursurilor de limba chineză, Institutul Confucius din cadrul Universităţii Bucureşti este preocupat de promovarea limbii şi culturii chineze. În acest scop, sunt organizate expoziţii culturale, dezbateri pe diverse teme privind relaţiile de prietenie şi relaţiile culturale între cele două ţări, lansări de carte, conferinţe ştiinţifice, ateliere de lucru. Institutul oferă un cadru adecvat pentru realizarea unor asemenea evenimente, invitând, totodată, personalităţi şi specialişti din diverse domenii.

Sunt organizate, de asemenea, activităţi şi schimburi culturale cu celelalte Institute Confucius din ţară, dar şi din alte ţări din Europa Centrală şi Răsăriteană.

Pentru a fi incluşi în baza de date şi a primi informaţii referitoare la aceste activităţi, vă rugăm să vă adresaţi la una dintre adresele de e-mail ale institutului.