Biblioteca

Institutul Confucius dispune de o bibliotecă înzestrată cu un număr mare de materiale didactice publicate atât în China cât şi în România, dicţionare de toate tipurile, cărţi şi publicaţii despre cultura şi civilizaţia chineză. De asemenea, există în dotarea bibliotecii lucrări ale sinologilor români, precum şi traduceri în limbi de circulaţie internaţională a operelor marilor scriitori chinezi.

Materialele se pot consulta în bibliotecă zilnic, de luni până vineri, între orele 10:00 şi 18:00.