Întâlnirea literară dedicată scriitorului Mai Jia, din data de 29 martie, s-a bucurat de mult succes. Paula Pascaru, profesor la secția de limba chineză a Universității București și traducător al romanului ,,Criptograful”, a făcut o prezentare a scriitorului Mai Jia și a discutat cu cei prezenți despre literatura chineză contemporană.

 

3

2

1